Foto van de dag
TWEEDE-ONTWERP-3-7.jpg
Agenda
Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws

Nieuwsbrief juli tm oktober 2017

1.Nieuwe expositie met Annemiek Vonk

Galerie de Opkamer, Merwedestraat 21, Maasdam opent op zondag 3 september 2017 om 15.00 uur de expositie  van Annemiek Vonk. De expositie duurt van zondag 3 september tot vrijdag 27 oktober 2017. De galerie is open op elke eerste zondag van de maand  en verder op afspraak,

06 38928155/eelsebies@gmail.com/www.galeriedeopkamer.nl

2. Rabobank Cultuurprijs 2017.

 

 

 

 

 

Rabobank Cultuurprijs in de Hoeksche Waard

Rabobank Haringvliet organiseert in nauwe samenwerking met  DOK-C, Platform voor kunst en cultuur Hoeksche Waard en de gezamenlijke gemeenten(SOHW) de Rabobank Cultuurprijs 2017. Eens in de twee jaar zal deze prijs worden uitgereikt.Het doel is om ruim de aandacht te vestigen op de rijkdom aan kunst en cultuur in de Hoeksche Waard, het maatschappelijk belang te onderstrepen en de ontwikkeling van talent te stimuleren.Dit jaar worden podiumkunstenaars uitgenodigd om er aan deel te nemen.Onder podiumkunsten vallen alle uitingen op het gebied van muziek, theater, dans of cabaret, individueel, in groepsverband of in verenigingsverband. Men kan zichzelf aanmelden, maar het is ook mogelijk om door iemand anders voorgedragen te worden. Wel duidelijk gemotiveerd waarom deze persoon, groep of vereniging wordt voorgedragen.Aanmelden kan vanaf 15 juli 2017 bij Rabobank het Haringvliet, afdeling  Marketing & Communicatie via  communicatie.hhv@rabobank.nl. Hierna wordt een aanmeldformulier toegestuurd. De inschrijving en nominatie van de deelnemers wordt verdeeld in 2 categorieën: jongeren van 12 tot en met 20 jaar en deelnemers van 21 jaar en ouder. Een inschrijfformulier kan worden gedownload via http://www.rabobank.nl De inschrijving staat open tot 20 september 2017.De inschrijvingen worden beoordeeld door een vakjury, bestaande uit leden van buiten de Hoeksche Waard. Aan de hand van deze inschrijvingen maakt de jury een eerste selectie. De geselecteerden zullen uitgenodigd worden om medio oktober een korte presentatie te verzorgen. Hierna worden per categorie 5 genomineerden uitgenodigd om medio november opnieuw op te treden waarna de jury de prijswinnaars bekend zal maken tijdens een feestelijke bijeenkomst in Alcazar Events te Puttershoek. De prijs bedraagt € 1000,00 voor de categorie vanaf 21 jaar en € 500,00 voor de categorie 12 tot en met 20 jaar. De bedragen zijn bedoeld om verdere ontwikkeling van talent en/of vernieuwende initiatieven te ondersteunen.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Eelse Bies, voorzitter DOK-C: 06 389 28 155 of via eelsebies@gmail.com.

3. Cursus ICC in De Opkamer

Op woensdag 25 oktober organiseert Cultuureducatie met Kwaliteit de cursus Interne Cultuur Coördinator(ICC) voor leraren in het basisonderwijs in galerie De Opkamer, Merwedestraat 21, Maasdam. Tijden: 14.00-17.00 uur.

4. Kerst in de Opkamer 2017

Hoewel vorig jaar aangekondigd dat Kerst in de Opkamer de laatste was, hebben we besloten, mede gelet op de reacties, om op zondagmiddag 17 december 2017 toch weer een Kerst in de Opkamer te organiseren vanaf 15.00 uur. T.Z.T volgt uiteraard meer nieuws.

5. WEBSHOP

Op de website worden twee boeken van mij te koop aangeboden:

“Meer dan één zin” met 50 1-zinverhalen met 1-vingertekeningen: € 10,00

“Piesemopsantee”, bijzondere WC’s in de Hoeksche Waard: € 15,00

De derde bundel.

“Kort verteld”, 26 zeer korte verhalen geschreven door 26 auteurs: € 10,00 is door mij samengesteld.

Van anderen:

De kreken van de Hoeksche Waard, een uitgave van Hoekschewaards Landschap.

Van Maatje van Eck de dvd’s: Daar heeft mijn lijf zijn thuis(Hof van Moerkerken)/Een naamloze groep over Henk Kuizenga. Als ’t mot dan komt ’t er(Cillaarshoek)

Van Wim Bauer: dichtbundel “Honderd meter zon” en van Ingrid van den Oord de dichtbundel “Zwarte olijven in honing” en binnenkort de nieuwe bundel Kanaalrat.

CD van Nathan Hol, viool en Martin Boskamp, accordeon(duo Mu-Chique!) en de CD Storybook van Michon Sprengers.

Heerlijk Hoeksche Waard, Koken met streekproducten door VERHOEFF& MES OP TAFEL met een voorwoord van Eelse Bies.